Hålltider

Hålltider

För de som inte bor på campen börjar och slutar varje dag vid Forshaga Lärcenter. På morgonen kommer man ombytt och klar.

  • Fredag 7:30 - 17:00
  • Lördag 8:00 - 18:00
  • Söndag 8:15 - 16:00

Praktiska tips inför ankomst

  • Incheckning och registrering för samtliga deltagare: fredag 07:30 i Forshaga Sporthall (utdelning av tröja, vattenflaska, boll och samling i sin grupp, samt mottagande). Kom gärna i tid, det kan bli trångt.

  • Övernattning torsdag - söndag: Du som ska övernatta och som anländer på torsdag kväll anmäler dig i Infocenter i Sporthallen, helst efter kl 18:30. Där får du instruktioner var du ska övernatta. Kommer du före 18:30 går det bra, men då finns det risk för att du får vänta en stund.

  • Övernattning fredag - söndag: Du som skall övernatta och kommer först på fredag morgon får låsa in ditt bagage i ett rum i Sporthallen över dagen. Säg till oss när du kommer dit på fredag morgon, så visar vi dig rummet där du kan placera ditt bagage.

  • Avslutning fredag och lördag: Fredag ca 17:00 och lördag ca 18:00. Undantag kan ske, däribland målvaktspass som kan dra över. Se kommande schema för exakta tider.

  • Internmatcher söndag: samtliga föräldrar, anhöriga och vänner är välkomna till Sporthallen för att se på internmatcherna. Start söndag ca kl 13:00.

  • Avslutning av handbollsskolan: söndag ca 16:00

Sponsorer