Förtydligande gällande Corona och årets Tina Flognmans Handbollsskola

Beslut att genomföra eller ej kommer tas 1 juni

Med anledning av Corona-situationen i Sverige och världen

Med anledning av Corona-viruset och dess påverkan på samhället och idrottsevenemang i allmänhet så vill Tina Flognmans Handbollsskola förtydliga följande:

Vi i skolledningen följer utvecklingen och tar förstås alla de hänsyn som förväntas av oss under den gällande situationen i Sverige och världen. Dock hoppas vi att läget i världen förbättras framöver och vi planerar för att handbollsskolan kommer att kunna genomföras under sommaren enligt plan. Men om vi - i likhet med flertalet andra idrottsevenemang i Sverige och världen - kommer att behöva ställa in årets upplaga av TFHS så garanterar vi att alla inbetalade deltagaravgifter kommer att betalas tillbaka till fullo.

Vi vill med detta lugna alla blivande och förhoppningsfulla deltagare och vi tillsammans förhoppningsvis kan planera för ytterligare en skön sommar på Tina Flognmans Handbollsskola.