Redan anmält dig förra året?

Om du anmälde dig förra året som ställdes in och har betalat så har du din plats kvar i år.

Om du fått pengar tillbaka och vill vara med i år ber vi dig anmäla dig igen som vanligt.

Om du anmälde dig förra året men aldrig fick någon faktura, och vill vara med i år, vänligen kontakta skolledningen på info@tinaflognmanshandbollsskola.se